Wie Is Ons | About Us

Ons hoop om ‘n verskil maak in JOU besigheid!
Om ‘n produk te produseer of te vervaardig is een ding… om dit effektief te bemark is ‘n totaal ander uitdaging. Met hierdie professionele en byna gratis platvorm, strewe ons om klein- tot medium-grootte besighede soos boere, kleinsake en tuisnywerhede te help om suksesvol te wees. Hierdie platvorm bied u al die professionele funksies (en meer) wat te vinde is by meeste ander populêre en duur aanlyn platvorms. Hier hoef niemand hande te sterliseer of maskers te dra nie… of om inge-ent te wees nie. DRYF HANDEL SONDER BEPERKINGS!

We hope we can make a difference!
To produce or to manufacture a product is one thing, but to put it to market successfully is a different challenge. With this professional and almost free platform, we strive to assist small to medium enterprises (SME’s) such as farmers, small businesses and home enterprises to become successful. This platform offers all the professional features (and more) which you’ll find with most other popular and expensive e-commerce platforms. Nobody is required to sanitise their hands or to ware a mask… or to be vaccinated. TRADE WITHOUT RESTRICTIONS!

Missie & Vissie | Mission & Vision

Dit is ons missie om ‘n aanlyn bemarkings kanaal te skep wat toeganklik is vir handelaars wat eg Suid Afrikaanse produkte en dienste bemark. Hierdie aanlyn platvorm moet gebruikers vriendelik, effektief en bekostigbaar wees – selfs vir ‘n boer of eenmansaak wat vanaf die huis bedryf word. Met die lojale ondersteuning van kopers en hierdie besigheids gemeenskappe, kan ons verseker in missie slaag.

It is our mission to create an online marketing channel that is accessible to merchants who trade in genuine South African products and services. This online portal must be user-friendly, effective and affordable – even to a farmer or one-man business that operates from home. With the loyal support of buyers and these business communities, we certainly can succeed in our mission.

Dis ons visie dat I Supply Direct die gekose aanlyn platvorm sal word vir Suid Afrikaners wat Suid Afrikaanse besighede wil ondersteun wat eg Suid Afrikaanse produkte en dienste verskaf.

It is our vision for I Supply Direct to become the go-to online platform for South Africans who want to support South African businesses that trade in genuine South African products and services.

Ons Onderneming | Our Commitment

Ons is ‘n klein toegweide span wat hard werk om hierdie platvorm vir alle gebruikers ‘n aangename ondervinding te maak. Hoewel meeste funksies op ons webtuiste outomaties geskied, is ons hier gedurende besigheids ure om u by te staan met enige probleme wat u mag ondervind.

We are a small, but dedicated team working to provide a pleasant experience for all parties using this platform. Although almost all functionality on this platform run automatically, we are at your service during normal business hours to assist with any issues you may encounter.

ISD Management

“Hierdie aanlyn platvorm is ontwikkel om ‘n effektiewe en goedkoop bemarkings kanaal te skep vir klein- tot medium-grootte besighede (SME’s). Ons werk deurgaans om die huidige wêreldklas funksies verder te verbeter en sodoende geniet u besigheid die voordele van ‘n wêreldklas aanlyn winkel.”

“This online platform has been developed to provide an affordable and effective marketing channel for small to medium enterprises (SME’s). We are continually at work to improve on the already impressive features, and in doing so provide your business with a world-class online store.”


At Your Service

ISD Management