Riglyne aan Kopers | Guidelines to Buyers

Let us familiarise you with how to transact and trade here on I SUPPLY DIRECT.

Ondersteun Lokaal | Support Local

Hierdie aanlynwinkel gee jou toegang tot produkte en dienste van vele verskaffers binne jou omgewin. Pryse is bekostigbaar – en in die geval van varsprodukte – is dit so vars as wat dit kan kom.
Ons maak dit maklik en gerieflik vir kopers:

  1. Betaal aanlyn of KBA
  2. Maak direk kontak met verkopers
  3. Ontvang jou aankope by ‘n veilige ISD Aflewerings Lokaal
  4. Ons hou pryse laag – ons neem geen kommissie op verkope nie
  5. Kopers kry hul eie Professionele Rekening Paneel met handige funksies

Wanneer jy op hierdie platform koop, ondersteun jy nie net lokale boere en kleinsake ondernemings nie, maar vervul ‘n belangrike rol in ons ISD Hulp Fonds.

This online store give you access to the products and services of many local farmers and small enterprises. Prices are affordable – and in the case of fresh produce – it comes as fresh as it gets.

We make is easy and convenient for buyers:

  1. Pay online or COD
  2. Make direct contact with sellers (Vendors)
  3. Collect your purchased products at a safe ISD Delivery Venue
  4. We keep prices low – we don’t charge commission on sales
  5. Buyers get a Professional Account Dashboard with practical functions

When you buy on this platform, you do not only support local farmers and small enterprises, you also play a vital role in our ISD Help Fund.

Jou Rekening Paneel | Your Account Dashboard

Paneel Funksies | Dashboard Functions

Om jou Gebruiker Paneel te open, teken EERS in en klik dan op My Account > My Dashboard.
Access your Dashboard by FIRST log in and then click on “My Account” > My Dashboard.

Orders:

Hier word volledige inligting en geskiedenis verskaf aangaande jou bestellings en aakope.
This provides comprehensive information about your order and purchase history.

Downloads:

Hier vertoon ‘n lys van Aflaaibare produkte (lêers, elektroniese dokumente, ens.) wat jy aangekoop het.  Dit kan weer hier afgelaai word.
Display a list of all your Downloadable product purchases (files, electronic books, etc.). From here it can be downloaded again.

Addresses:

Hersien jou adresse vir Rekeninge (Fakture) en Verskeping.
Update your Billing and Shipping addresses.

Account Details:

Hersien jou eposadres en wagwoord hier.
Update your email addresses and password here.

My Auction Bids:

Besigtig inligting aangaande jou aktiwiteite op veilings (jongste bod, veilings gewen, ens).
Provides information about your auction bidding activities (bids, auction wins, etc.).

Followings:

Kyk hier na die winkels wat jy volg (as gunstelinge gemerk).
View stores you are following (marked as favourites).

Support Tickets:

Sien reaksie wat jy ontvang het op jou navrae wat jy gerig het vir bystand of hulp met iets (Support Tickets).
View responses on Support Tickets you requested.

Inquiries:

Kyk na terugvoer van navrae wat jy aan verkopers gerig het.
Look at feedback from inquiries you placed with vendors.

Auction Settings:

Epos kennisgewings van jou veiling aktiwiteite kan jy hier aan- of afskakel. Indien jy nog aktief besig is met ‘n veiling(s), hou hierdie funksie aktief.
This is where you can choose to receive emails on all your auction activities. Keep this option active while you are still bidding on an auction.

Log Out:

Teken uit jou rekening.
Log out from your account.

Aankope | Purchases

Daar is basies twee tipe produkte in die aanlynwinkel; gewone Winkel Produkte en Veiling Produkte (produkte wat op veiling geplaas word).
There are two kinds of products in the online styore; simple Store Products and Auction Products.

Ons Sien Om Na U Belange | We Look After Your Interest

Kopers en verkopers kan met elke transaksie verseker wees dat ons by ISD na almal se belange omsien. Wanneer ‘n aanlyn transaksie plaasvind word die verkoper outomaties in kennis gestel dat die fondse ontvang is. In die geval van aanlyn betalings word die fondse aan die verkoper uitbetaal (met ‘n ontrekking versoek) wanneer die verkoper aan ons ‘n aflewering strokie kan voorhou wat deur die koper onderteken is.

With each transaction, buyers and sellers can rest assured that we take good care to protect their interest. When a transaction occurs, the Vendor (seller) is informed that the money was successfully received. In the case of online payments, the funds will be released to the Vendor (withdrawal request) once the vendor provided us with a delivery note signed by the customer.

Safe Shopping!

At last a platform where you can shop with confidence, knowing that stock as advertised are real and your payments are secured. Your payments here on CPO will not be released to a Vendor (seller) until you have verified the stock and instructed CPO to make payment to the seller. It serves as a double security measure. Go ahead… you are in good hands?