Hierdie fonds word aangewend om boere in nood bystand te bied. Hierdie fonds word op die volgende wyse befonds:

  • Verkopers kan produkte skenk en op veiling plaas waarvan die volle neto opbrengs (fooie uitgesluit) in hierdie fonds gestort word.
  • Op ons webtuiste betaal verkopers ‘n eenmalige bedrag om ‘n produk in hul aanlynwinkel te lys. Vyf-en-twintig persent (25%) van hierdie betalings word in ons ISD Hulpfonds gestort. Uit die ISD hulpfonds word fondse vir die Boere Hulpfonds aangewend.

This fund is applied to assist farmers in need. This fund is funded in the following manner:

  • Vendors can donate products and place it on auction of which the neto selling price (excluding any fees) is allocated to this fund.
  • Vendor pay a once-off product Listing Fee to list a product in there online store. Twenty five percent (25%) of these payments are allocated to the ISD Help Fund from where funds are allocated to the Boere Hulpfonds.