ISD Aflewerings Lokale
ISD Delivery Venues

ISD Aflewerings Lokale is veilige en toeganklike publieke persele waar kopers en verkopers kan ontmoet op bepaalde tye om aflewerings te maak en te ontvang. Hierdie lokale word deur ‘n ISD Fasiliteerders (ISDF) bestuur op die  bepaalde tye. Die dae en tye waarop ‘n spesifieke ISD Aflewerings Lokaal beskikbaar gestel word, word deur die ISDF bepaal, met die konsensus van verkopers in die area.

Kopers en verkopers kan op hierdie platform direk met mekaar reëlings tref vir betaling sowel as aflewering van produkte, en is onder geen verpligting om van ons ISD Aflewerings Lokale gebruik te maak nie.

Indien u die eienaar is van ‘n perseel (of toegang het tot een) wat geskik is vir ‘n ISD Aflewerings Lokaal – u kan HIER aansoek doen om te dien as ‘n ISDF.

ISD Delivery Venues are safe and accessible public venues where buyers and sellers (vendors) can meet at predetermined times to collect deliveries. These venues are managed by an ISD Facilitator (ISDF) on the predetermined times. The days and times of operation are determined by the ISDF with the consensus of the vendors in the vicinity.

On this platform, buyers and sellers can directly arrange with each other for payment as well as delivery of products, and is under no obligation to make use of the ISD Delivery Venues.

If you are the owner of a suitable premises (or has access to one) to facilitate an ISD Delivery Venue, you may apply HERE to serve as an ISDF.

ISD Aflewerings Lokale - Landswyd
ISD Delivery Venues - Countrywide

Ligging – Kontakte – Tye
Location – Cantacts – Times

Provinsies | Provinces

Pretoria (Oos)

Lokaal Naam: Farm Inn Country Lodge
ISD Fasiliteerder:
Laurent Adamson – 067 210 9499
Aflewerings Tye:
Woensdae: 13:00 – 19:0
Saterdae: 0:700 – 11:00

Adres: Silver Lakes Weg, Silver Lakes, Pretoria Oos
GPS Ko-ordinate: 25°46’54.0″S 28°22’17.0″E

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.

Geen ISD Optelpunte | No ISD Collection Venues

Daar is tans geen ISD Optelpunte vir hierdie provinsie nie. Indien u bereid is om ‘n ISD Optelpunt te fasiliteer in hierdie provinsie, doen asseblief hier aansoek.

There is currently no ISD Collection Venue available in this province. If you would like to apply to facilitate an ISD Collection Venue for in this province, please do so here.